Lilou
Gwarancja i certyfikat autentyczności

Droga Klientko/ Drogi Kliencie,

 

Dziękujemy za wybór naszej marki. Jesteś teraz właścicielką/właścicielem wyjątkowej biżuterii, która została zaprojektowana w naszej pracowni. Każdy model biżuterii Lilou jest unikatowy i zastrzeżony w urzędzie patentowym.


Tradycja tworzenia biżuterii w połączeniu z nowoczesnymi technologiami oraz dbałość o każdy detal gwarantują wysoką jakość produktów Lilou.


Szczegółowe informację nt. materiałów wykorzystywanych do wyrobu biżuterii dostępne są na stronie Lilou.pl.


W przypadku zakupu dokonanego w butiku Internetowym, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy, zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie Lilou.pl.

 


Zasady używania biżuterii:


Aby uniknąć narażenia biżuterii na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne, nie należy poddawać jej kontaktom z detergentami lub wodą oraz działaniu silnych kosmetyków, takich jak np. perfumy. Kontakt biżuterii z tymi substancjami może spowodować uszkodzenia, które nie stanowią podstawy do uznania reklamacji.

Zalecamy przechowywanie biżuterii w specjalnie do tego przeznaczonych miękkich, bawełnianych woreczkach i wyściełanych pudełkach. Zabrudzone elementy, zarówno srebrne, złote, jak i pozłacane można czyścić przeznaczonymi  do tego płynami i po wypłukaniu przetrzeć miękką tkaniną.

Biżuteria i akcesoria Lilou objęte są 24-miesięczną gwarancją.

 


Warunki gwarancji:

 

 1. Niniejsza gwarancja udzielana jest przez Lilou sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-032) przy ulicy Filtrowej 50.
   
 2. Lilou gwarantuje, że biżuteria i akcesoria Lilou są wolne od wad fizycznych. W razie ujawnienia takich wad w okresie gwarancyjnym, Klientowi przysługują uprawnienia określone w niniejszej gwarancji.
   
 3. Lilou udziela na biżuterię i akcesoria 24-miesięcznej gwarancji, począwszy od daty wydania Klientowi zakupionego produktu.
   
 4. Gwarancja obowiązuje na terytorium krajów Unii Europejskiej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz USA i Kanady. 
   
 5. Gwarancja obejmuje wady produktowe i materiałowe powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedawanym produkcie (wady produkcyjne). 
   
 6. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne, w szczególności zarysowania, odkształcenia, zerwanie łańcuszka i uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego używania oraz naturalnego zużycia produktów. 
   
 7. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie przysługują, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zakupu lub w chwili wydania produktu i wyraźnie zgodził się na nią. 
   
 8. Do zgłoszenia reklamacyjnego należy załączyć dowolny dowód zakupu oraz zdjęcie produktu z wadą. 
   
 9. Na podstawie otrzymanego zgłoszenia Lilou ustala, czy wada jest objęta gwarancją oraz w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia, poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji. 
   
 10. W razie stwierdzenia wady produktowej lub materiałowej, Lilou, uwzględniając wolę klienta, w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, naprawi produkt, wymieni produkt na wolny od wad albo zwróci na wskazany przez klienta rachunek bankowy kwotę zapłaconą za produkt.
   
 11. Lilou może dokonać wymiany produktu, gdy klient żąda naprawy, lub dokonać naprawy, gdy klient żąda jego wymiany, jeżeli uprawnienie wybrane przez klienta byłoby niemożliwe do spełnienia albo wymagałoby dla Lilou nadmiernych kosztów.
   
 12. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta, wynikających z  przepisów ustawy o prawach konsumenta. 
   
Gwarancja i certyfikat autentyczności

Droga Klientko/ Drogi Kliencie,

 

Dziękujemy za wybór naszej marki. Jesteś teraz właścicielką/właścicielem wyjątkowej biżuterii, która została zaprojektowana w naszej pracowni. Każdy model biżuterii Lilou jest unikatowy i zastrzeżony w urzędzie patentowym.


Tradycja tworzenia biżuterii w połączeniu z nowoczesnymi technologiami oraz dbałość o każdy detal gwarantują wysoką jakość produktów Lilou.


Szczegółowe informację nt. materiałów wykorzystywanych do wyrobu biżuterii dostępne są na stronie Lilou.pl.


W przypadku zakupu dokonanego w butiku Internetowym, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy, zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie Lilou.pl.

 


Zasady używania biżuterii:


Aby uniknąć narażenia biżuterii na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne, nie należy poddawać jej kontaktom z detergentami lub wodą oraz działaniu silnych kosmetyków, takich jak np. perfumy. Kontakt biżuterii z tymi substancjami może spowodować uszkodzenia, które nie stanowią podstawy do uznania reklamacji.

Zalecamy przechowywanie biżuterii w specjalnie do tego przeznaczonych miękkich, bawełnianych woreczkach i wyściełanych pudełkach. Zabrudzone elementy, zarówno srebrne, złote, jak i pozłacane można czyścić przeznaczonymi  do tego płynami i po wypłukaniu przetrzeć miękką tkaniną.

Biżuteria i akcesoria Lilou objęte są 24-miesięczną gwarancją.

 


Warunki gwarancji:

 

 1. Niniejsza gwarancja udzielana jest przez Lilou sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-032) przy ulicy Filtrowej 50.
   
 2. Lilou gwarantuje, że biżuteria i akcesoria Lilou są wolne od wad fizycznych. W razie ujawnienia takich wad w okresie gwarancyjnym, Klientowi przysługują uprawnienia określone w niniejszej gwarancji.
   
 3. Lilou udziela na biżuterię i akcesoria 24-miesięcznej gwarancji, począwszy od daty wydania Klientowi zakupionego produktu.
   
 4. Gwarancja obowiązuje na terytorium krajów Unii Europejskiej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz USA i Kanady. 
   
 5. Gwarancja obejmuje wady produktowe i materiałowe powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedawanym produkcie (wady produkcyjne). 
   
 6. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne, w szczególności zarysowania, odkształcenia, zerwanie łańcuszka i uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego używania oraz naturalnego zużycia produktów. 
   
 7. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie przysługują, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zakupu lub w chwili wydania produktu i wyraźnie zgodził się na nią. 
   
 8. Do zgłoszenia reklamacyjnego należy załączyć dowolny dowód zakupu oraz zdjęcie produktu z wadą. 
   
 9. Na podstawie otrzymanego zgłoszenia Lilou ustala, czy wada jest objęta gwarancją oraz w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia, poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji. 
   
 10. W razie stwierdzenia wady produktowej lub materiałowej, Lilou, uwzględniając wolę klienta, w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, naprawi produkt, wymieni produkt na wolny od wad albo zwróci na wskazany przez klienta rachunek bankowy kwotę zapłaconą za produkt.
   
 11. Lilou może dokonać wymiany produktu, gdy klient żąda naprawy, lub dokonać naprawy, gdy klient żąda jego wymiany, jeżeli uprawnienie wybrane przez klienta byłoby niemożliwe do spełnienia albo wymagałoby dla Lilou nadmiernych kosztów.
   
 12. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta, wynikających z  przepisów ustawy o prawach konsumenta.